top of page

Vi bliver nødt til at tale om forebyggelse af affaldstræ

I dag har Miljøstyrelsen publiceret to rapporter om affaldstræ fra husholdningerne. 2/3 del af træet afsættes til spånpladeproduktion hos Kronospan eller til tyske og polske spånpladeproducenter. Den bekymrende konklusion er imidlertid at markedet er mættet og kommunerne ikke kan komme af med al deres træ til genbrug.

Og mængderne er voksende. Faktisk er der sket mere end en fordobling over de sidste 6 år. En del af stigningen skyldes givetvis at en mindre træ ryger til småt brandbart og mere udsorteres som træ. Men det forklarer kun en mindre andel.

Den store forklaring skal nærmere findes i at der skiftes køkkener og renoveres på livet løs. En anden forklaring er at nyt træ er så billigt at det ikke kan betale sig for håndværkere og borgere at genanvende resttræ fra f.eks. renoveringer.

Er det et problem? Ja for kommunerne. Hvis de skal leve op til 50% genanvendelseskravet. Og hvis de skal betale fuld forbrændingsafgift. Hvad med miljøperspektivet? Selvom træ er co2 neutralt er der stadig meget intensivt skovbrug der ikke er bæredygtigt og mængden af skov er faldende globalt.

Kommunerne gør da også en indsats for at få etableret nye markeder for genbrugstræ. F.eks. arrangere KARA/NOVEREN en workshop om nye løsninger med genbrugstræ d. 15.

september.

Jeg mener bare at vi bliver nødt til at tale om forebyggelse af affald. Behøver vi skifte hele køkkener ud? Kunne vi udfase masonit, der ikke kan genanvendes? og hvor er brancheorganisationerne henne?

http://corolab.dk/coconference/cochallenge/hvordan-kan-vi-oege-genanvendelsen-af-trae/

Læs i øvrigt rapporterne om træ her http://genanvend.mst.dk/materialer/materialer/rapporter-sammenkaeder-udfordringer-ved-sortering-og-afsaetning-af-trae/


bottom of page