DESIGN FOR RECYCLING

Vi har kun en klode

Design for Recycling handler om at designe produkter med hele livscyklusen for øje.  Hos WASTEless arbejder vi med følgende principper: 

Produkter skal:

  • Indeholde som meget genanvendeligt materiale som muligt

  • Være lette at genanvende med eksisterende genanvendelses-teknologier og processer

  • Ikke indeholde farlige eller problematiske stoffer som forhindrer genanvendelse eller gør den omkostningstung

  • Minimere omkostninger forbundet med genanvendelse

  • Reducere mængden af nye materialer ved at udnytte genanvendte ressourcer