top of page

DESIGN FOR RECYCLING

Vi har kun en klode

Design for Recycling handler om at designe produkter med hele livscyklusen for øje.  Hos WASTEless arbejder vi med følgende principper: 

Produkter skal:

  • Indeholde som meget genanvendeligt materiale som muligt

  • Være lette at genanvende med eksisterende genanvendelses-teknologier og processer

  • Ikke indeholde farlige eller problematiske stoffer som forhindrer genanvendelse eller gør den omkostningstung

  • Minimere omkostninger forbundet med genanvendelse

  • Reducere mængden af nye materialer ved at udnytte genanvendte ressourcer 

bottom of page